Nabídka

PRAVIDELNÉ kontrolní prohlídky, servis, elektro-revize pro elektrické pece a sušárny naší i jiné výroby. Na pece pro keramiky (školy) je nyní požadavek na kontrolní prohlídku zařízení 1x ročně, na opakování pravidelné elektrické revize zařízení je lhůta 2 roky pro splnění bezpečného provozu /neplatí pro soukromé využití/. Stačí se přihlásit k našemu systému pravidelných kontrol a revizí. Připomeneme termín revize a kontrolní prohlídky s následným dohodnutím jejich provedení včetně odstranění možných závad ( provedení se zárukou). Zahrnuje vystavení dokladů - kontrolní zprávy, doplňky dokumentace zařízení, možný též technický návrh oprav.

OPRAVY A ZHOTOVENÍ podkladků, sloupků, desek, pálících pomůcek pro keramiky. Zarovnání hran, seříznutí na shodný, či nařezání na nový rozměr.

PRONÁJEM  komorových pecí - zejména výhodné pro keramiky. Možný i krátkodobý pronájem např. pro ověření technologie, rozjezd podnikání a doplnění výrobní kapacity- ve spolupráci s firmou TENECO.

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ -provádíme na zakázku v komorové peci, přesný průběh teplot. Úhrada dle délky programu.

TOPNÉ PANELY do 1200°C -vhodné pro opravy - náhrady  topných článků, samonosná konstrukce, velikost a výkon dle dohody, např. plocha od 200 x 400mm, tloušťka 25mm, výkon 3kW. Zhotovení bifilárních topných článků.

NOVÉ KOMOROVÉ PECE pro výpal keramiky - možnost otevření dveří i za vysoké teploty, přesná křivková regulace, pracovní prostor s hladkou stěnou, zvýšená odolnost na tepelné namáhání, všestranné využití /včetně RAKU/. 

REGULAČNÍ BOXY jako náhrada řídících skříní - přesná regulace, mobilní provedení, včetně snímače teploty, jistících a spínacích prvků, pohyblivé přívody, pro rychlou náhradu zastaralé výstroje.

KALIBRACE teploty v pracovním prostoru zařízení-i v místech bez zdroje elektrického proudu. Ověření teploty v pracovním prostoru kontrolním měřidlem s možnou úpravou nastavení regulace pro zmenšení zjištěných odchylek teplot. Doporučené opakování ověření teploty 1 rok.

OPRAVY A SERVIS komorových laboratorních pecí Binder, Heraeus, LM  a jiných výrobců - nová PID regulace, snímače teploty, ventilace a ventilátory, zachování bezpečnosti, topné články. Se zárukou bezpečnosti, chodu a technologických parametrů.

KOVOVÉ KONSTRUKCE zakázkově řešené podle vašeho  požadavku, ochrana žárovým zinkováním


© 2009 | webdesign AG TOP TIP | Loadtime: 0,009183s