Pece pro zpracování kovů

Použití pro technologie - kalení, žíhání, popouštění, odvodíkování, tavení.

Základní vlastnosti

  • pracovní teploty do 1300°C
  • pracovní teploty pro zařízení s vnitřním oběhem 900°C
  • použití inertních atmosfer
  • rovnoměrnost teplot,
  • řízené chlazení
  • jednoduchá i programovatelná (křivková) regulace, možnost digitální komunikace pro přenos dat a zadání
  • automatické i ruční ladění regulačních konstant
  • nezávislý záznam teplot
  • automatická ochrana proti přehřátí
  • bezkontaktně spínané topné články

© 2009 | webdesign AG TOP TIP | Loadtime: 0,018446s